Üçgün Hastalığı

Üçgün Hastalığı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Üçgün Hastalığı nedir? 

Üçgün hastalığı sığırlarda yüksek ateş, depresyon, titreme, yeme-içmenin durması, göz-burun akıntısı, solunum güçlüğü, süt veriminde azalma; ilerleyen dönemde topallık ve ayakta kalamama gibi klinik bulgularla seyreden viral bir hastalıktır. 

Hastalık Ülkemize nasıl bulaşmıştır? 

Üçgün Hastalığı, ülkemizde ilk olarak 1985 yılında tespit edilmiştir. Daha sonra hastalık 1999, 2001, 2003 ve 2008 yıllarında görülmüştür. Hastalığın hayvanlara bulaşması sinekler aracılığıyla olmaktadır. Hastalığın komşu ülkelerden sinekler vasıtasıyla ülkemize bulaştığı düşünülmekle birlikte Avustralya gibi ada ülkesinde de hastalık görülebilmektedir. 

Hastalık hangi hayvan türlerinde görülmektedir? 

Hastalık sadece sığırlarda, sineklerin aktif olduğu dönemlerde görülmektedir. 

Hastalık hayvandan hayvana bulaşmakta mıdır? 

Hayvandan hayvana bulaşma olmamaktadır. 

Hastalık etkeni virüs insanlarda da hastalık yapabilmekte midir? 

Hastalık zoonoz bir hastalık değildir. Hasta hayvanla temas eden insanlara bulaşmadığı gibi, Üçgün Hastalığına yakalanmış hayvanların etinin yenilmesiyle de insana bulaşmamaktadır. 

Hastalık hangi illerde görülmüştür?

Hastalık Adana, Osmaniye, Hatay, Mersin ve Şanlıurfa illerimizde görülmüştür. 

Hastalıktan ne kadar hayvan etkilenmiştir? 

Hastalık nedeniyle Adana, Osmaniye, Hatay, Mersin ve Şanlıurfa illerimizde 2074 sığır gömülerek imha edilmiş ve 763 sığır resmi veteriner hekim kontrolünde kesime sevk edilmiştir. 

Ölen hayvanlar nasıl bertaraf edilmiştir? 

Hastalık nedeniyle ölen hayvanlar 2 metre derinliğinde çukurlara gömülerek üzerleri kireçle kapatılmıştır. 

Hastalık nedeniyle antibiyotik, hormon uygulanan hayvanların etleri tüketime sunulmuş mudur? 

Hastalık nedeniyle kesime gelen tüm hayvanların kesim öncesi ve kesim sonrası muayeneleri resmi veteriner hekimler tarafından yapılmaktadır. Kesime sevk edilen hayvanların etlerinde yapılan analizlerde antibiyotik ve hormon kalıntısı tespit edilmemiştir. 

Hastalıktan korunmak için aşı mevcut mudur? 

Avusturalya’da kullanılan bir aşı bulunmaktadır. Ülkemizde hastalığa karşı bir aşı üretimi gerçekleştirilmiş olup, saha çalışmaları halen sürdürülmektedir. Bu yıl hastalık yapan virüsün laboratuvarlarımızda üretilerek aşı haline getirilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Yerli aşı üretiminin yetişmemesi durumunda önümüzdeki yıl Avusturalya’da kullanılan aşının ithal edilmesi planlanmaktadır. 

Hastalıktan korunmak için neler yapılmalıdır? 

Hastalığın taşıyıcısı konumundaki sineklerle mücadele edilmelidir. Hayvanların sineklerle temasının engellenmesi amacıyla kapalı yerlerde tutulmalı, hastalığın görüldüğü bölgelerde hayvanlara koruyucu insektisit uygulamaları yapılmalı, sineklerin aktif olduğu dönemlerde hayvanlar yüksek yaylalara sevk edilmelidir. 

Hastalığın tedavisi var mıdır? 

Üçgün hastalığı virüslerden meydana geldiği için spesifik bir tedavisi yoktur. Hastalığın görüldüğü hayvanlarda meydana gelen klinik belirtilere göre tedavi uygulanmaktadır. 

Bakanlık hastalığın görüldüğü illerimizde hangi tedbirleri almıştır? 

Hastalığın görüldüğü illerimizde yetiştiricilerimiz konu hakkında bilgilendirilmiştir. İl Müdürlüklerince hastalığın taşıyıcısı konumundaki sineklerle mücadele amacıyla ilaçlama çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca vatandaşlar ve özel idare araçlarıyla sinek mücadelesi çalışmaları yapılmıştır. 

Bakanlık hastalıkla mücadele amacıyla önümüzdeki yıllarda hangi tedbirleri alacaktır? 

Hastalığın taşıyıcısı konumundaki sineklerle mücadele çalışmalarına devam edilecektir. Yetiştiricilerimize yönelik eğitim çalışmaları sürdürülecektir. Hastalık nedeniyle riskli görülen illerimizde programlı aşı uygulamaları yapılacaktır.

Kaynak:http://www.tarim.gov.tr/tr/duyurular/item/1277-%C3%BC%C3%A7g%C3%BCn-hastal%C4%B1%C4%9F%C4%B1-hakk%C4%B1nda-bilinmesi-gerekenler.html